Historie lékárny

Rodina Tillů

Lékárnu U Bílého anděla v Jevíčku vlastnila lékárnická rodina Tillů, která je spjata s farmacií již od 18. století. PhMr. František Till, narozen v Chrudimi v r. 1823, se oženil s Barborou Grossmannovou, dcerou lékárníka v Českých Budějovicích a 1. května 1860 zakoupil od Františka Schramma lékárnu v Jevíčku. Lékárnu a dům č. 138 v Kostelní ulici koupil František Till za 11000 zlatých, a to dům s parcelami lesa za 5000 zlatých a lékárnu za 6000 zlatých. Byly stanoveny nejnižší splátky 1000 zlatých ročně. V té době měl František Till pět synů na studiích, čtyři studovali farmacii, jeden medicínu.

František Till zemřel v roce 1883, po jeho smrti měla lékárnu ještě několik let vdova Barbora ve svém majetku, lékárnu vedl správce.

Lékárnu poté převzal nejstarší syn PhMr. Karel Till, narozen v roce 1863. Zaměstnán byl jako magistr v Trutnově a pak Rýmařově. Roku 1892 se oženil s Emilií Tuschovou. Karel Till byl jediný, kdo mohl koupit rohový dům na náměstí, který byl na prodej, jel do Rábu v Uhrách a od pana Fischera dům koupil. Dům na Palackého náměstí byl ale starý, tak pan Till postavil dům nový a v roce 1928 tam převedl lékárnu z Kostelní ulice.

Karel Till měl dva syny: starší Vladimír, nar. 1893, magistr farmacie, šťastně se navrátil z první světové války a byl zaměstnán u svého otce v Jevíčku. Zemřel svobodný ve svých 38 letech. Druhý syn Karel, nar. 1896, začal studovat farmacii na vysoké škole v Praze, ale studia pro nemoc přerušil. Zemřel jako kandidát farmacie, když mu bylo také jen 38 let. Na to se rozhodl PhMr. Karel Till st. dát lékárnu do nájmu. Roku 1934 nastupuje PhMr. Dr. Stanislav Bochořák, coby nájemce lékárny.

Roku 1935 převedl Karel Till lékárnu do majetku své dcery Emilie Reissové, rozené Tillové, choti ředitele sanatoria v Šumperku – do jejího vlastnictví.

Období socialismu

Po odchodu Dr. Bochořáka převzala paní Reissová lékárnu r. 1947 do vlastní správy za vedení správce PhMr. Karla Baldermanna. Dne 30. 12. 1949 jmenoval okresní národní výbor v Moravské Třebové nad provozem lékárny národní správu. Tato národní správa byla však již 4. 2. 1950 zrušena a za dobu národní správy přiznána náhrada. Jelikož manžel paní Reissové MUDr. Otakar Reiss zahynul v koncentračním táboře v Malé pevnosti v Terezíně, dostala vdova Reissová 21. 3. 1950 od Krajského národního výboru v Brně povolení provozovat lékárnu odpovědným správcem po dobu pěti let, a to od 20. 1. 1950 do 20. 1. 1955.

Nehledala však již odpovědného správce, nýbrž pronajala lékárnu na dobu pěti let Medice. V lednu 1951 byla sepsána pachtovní smlouva na pronájem lékárny s Medikou. Po dobu pěti let dostávala majitelka od Mediky nájemné. Po uplynutí této doby skončily všechny vztahy mezi lékárnou a rodinou Tillů. Medika n.p. vedla lékárnu ve své správě jako svoji jednotku pod názvem Brněnská Medika, lékárna č. 839.

Tehdejší personální obsazení lékárny bylo: vedoucí lékárník, 1 lékárník, 1 laborantka, 1 sanitárka a 1 uklízečka.

V důsledku decentralizace lékárenské služby předala brněnská Medika 1. 7. 1960 lékárnu Okresnímu ústavu národního zdraví se sídlem ve Svitavách. Vedoucím lékárníkem byl RNDr. Gustav Langer, dále zde pracovali 2 lékárníci asistenti, 2 laborantky a 1 sanitárka.

Privatizace lékárny

Dům na Palackého náměstí č. 14 byl vrácen v restituci paní Karle Kvasničkové, roz. Reisssové.

Na jaře 1994 lékárenská služba dala lékárnu do ekonomického pronájmu PhMr. Marii Pelzové.

Lékárna U Bílého anděla byla privatizována v září 1995 PhMr. Marií Pelzovou a Mgr. Šárkou Glocovou roz. Nápravníkovou.

Lékárna U Bílého anděla dnes

V dnešní době  lékárnu U Bílého anděla provozuje Pharma Point s.r.o., odborný zástupce a vedoucí lékárník je PharmDr. Šárka Glocová.

Lékárna U Bílého anděla v Jevíčku se přizpůsobuje novým trendům ve farmaceutické  péči o klienty a personál lékárny se účastní pravidelných školení, aby co nejlépe reagoval na nové trendy léčby a péče o zdraví.

Lékárna je součástí virtuálního řetězce Magistra.